Om YSS

Ystads Segelsällskap bildades 1932 och bedrev under de första 40 åren sin verksamhet vid en brygga i handelshamnen i Ystad, där medlemmarna 1946 byggde en mindre klubbstuga. Den nuvarande småbåtshamnen togs i bruk 1972 och sedan dess bedriver YSS där sin verksamhet och har sina nuvarande klubbhus, jollehus och masthus.

YSS bedriver seglingsutbildning, seglingsaktiviteter och båtliv för intresserade i alla åldrar. Det anordnas träning och kappsegling i olika jolle- och kölbåtsklasser, jolleseglarskola, vuxenseglarskola och eskaderseglingar till populära destinationer samt medlemsträffar med praktisk och teoretisk utbildning och föredrag om segling, navigation, säkerhet, sjömanskap och motorkunskap, med inriktning på såväl kappsegling som båtliv utan tävlingsinslag.