Tidigare

  • 6 dec 2020

Nyhetsarkiv för 2020

ALLTID LIKA AKTUELLT

Dags att hålla klubbvillan ren och fin!

Då var vi igång med veckostäd, städning i klubbvillan samt tömma soporna. Det finns dessutom en del nya städ produkter som gör städningen roligare och bättre.

Hur gör man? Man skriver upp på listan vilken/vilka veckor man kan ta städning i villan. Till din hjälp sitter det på anslagstavlan en beskrivnign i hur och var städningen utförs.

Vår stora förhoppning är att fler skriver upp sig på listan i år, så vi håller den ny renoverade villan i sitt toppskick. Är det något man undrar över ringer antingen någon av oss.


Jonas 070-3171869
Therese 070-9491663

Mvh Jonas och Therese

 

TIDIGARE

Röjning av vår samlingsplats!

På förekommen anledning så skall det röjas och snyggas till på vår samlingsplats för båtvagn/vagga & stöttor i Ystad Marina.

Detta innebär att ägare till vaggor /vagnar eller stöttor som INTE betalt årets uppställningsplats (på land) skall ta bort dessa från denna plats innan 1/11. Efter utsatt datum kommer resterande objekt skrotas och forslas bort. Denna plats kommer i fortsättning vara för de båtägare som betalar för sin vinterplats på land med överenskommelse hos hamnkontoret.

Vill man ha en annan plats till sin vagn/vagga eller stöttor kan man hyra en plats på båtgården bakom Olssons bazar, och då kontaktar man YSS om ett årligt kontrakt.

Ni båtägare som betalt för vinterplats men inte satt sin vagn /vagga eller på sin vinterställplats ombeds flytta dit innan utsatt datum 1/11 för att kommun ska komma åt att röja.

Vid frågor Kontakta Jonas Johansson på YSS eller Magnus Hamnkontoret.

 

Inställd Oktoberfest

Med hänsyn till de senaste dagarnas utveckling med dramatiskt ökade smittorisker hänförliga till pågående pandemi har YSS i dag efter noggrant övervägande beslutat att ställa in instundande Oktoberfest på lördag den 24 oktober. Planerad Tyrolerafton kommer i stället att anordnas så snart det med hänsyn till smittoläget bedöms tillrådligt, förhoppningsvis redan under kommande vårvinter.

YSS ber om förståelse för beslutet. Erlagda kuvertavgifter kommer att återbetalas under innevarande vecka.

För ytterligare upplysningar hänvisas till Jonas Johansson, Fritidssektionen, telefon 070-3171869, jonas.74@hotmail.se.

 

Oktoberfest  (INSTÄLLD; se ovan)

Höstmörkret kommer även detta år snart att lägga sig och för att hålla ångan och humöret uppe hälsas alla medlemmar välkomna till stor Oktoberfest i klubbhuset den 24 oktober kl. 18.00. Arrangörerna utlovar en Tyrolerafton med levande musik och allsång som sent ska glömmas. Festdeltagare som verkligen anammar kvällens tema anländer klädda i Tyrolerkläder, de manliga med Lederhosen och Tyrolerhatt, men det är fullt frivilligt. Traditionell buffé kommer att serveras, medan drycker medtas efter tycke och smak. 

Bindande anmälan sker genom att den facila kuvertavgiften om 200 kr/person betalas till YSS via bankgiro 5269-5087 eller Swish 123 636 53 40. Glöm inte att ange namn och att betalningen avser Oktoberfest. Med hänsyn till rådande restriktioner och förväntat stort intresse är deltagarantalet begränsat. Anmälan kommer därför att beaktas i turordning efter när betalning kommit YSS till handa.

 Fritidssektionen

Speciellt årsmöte 2020 

Lördagen den 19 september hälsades närvarande medlemmar välkomna till ordinarie årsmöte i solskenet utanför klubbhuset, ett möte som skulle ha hållits under vårvintern men senarelagts på grund av föreliggande restriktioner föranledda av rådande pandemi.

Vid mötet redogjorde styrelsen för sin förvaltning under 2019 och beviljades ansvarsfrihet. Vidare beslutades verksamhetsplan, medlemsavgifter och budget för 2020, lite speciellt då större delen av säsongen 2020 redan passerat. Mötet valde funktionärer i enlighet med stadgarna och beslutade på styrelsens förslag att införskaffa ett nytt låssystem. Årsmötet avslutades med kaffe och tilltugg utomhus. 

 

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Ystads Segelsällskap kallas till ordinarie årsmöte lördagen den 19 september 2020 kl. 15.00 i/vid klubbhuset. Årsmötet har detta år senarelagts på grund av rådande smittorisk och därav föranledda restriktioner och kan av samma skäl komma att hållas utomhus. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset från den 11 september 2020.

YSS bjuder på kaffe. Någon eftersits med föredrag kommer inte att anordnas.

Kallelse med Förslag till föredragningslista och Valberedningens förslag hittar du här.

 Styrelsen

Mastskjulet kommer att tömmas - åtminstone delvis 

I YSS mastskjul får medlemmarna vintertid utan kostnad förvara sin mast och i mån av utrymme även bom. Det är en medlemsförmån. Annan egendom - såsom täckställningar och pallningsvirke - får inte förvaras där. Sådan egendom får man hitta annan förvaringsplats för. Den som inte är medlem i YSS får inte förvara någonting i mastskjulet över huvud taget, inte ens masten.

Av styrelsen beslutade ordningsregler för mastskjulets användning finns anslagna på mastskjulets portar och finns till för att vi ska kunna samsas om det begränsade utrymme som står till buds.

Det kan konstateras att det nu samlats så mycket föremål i mastskjulet att det måste till en rejäl utrensning innan höstens avmastningar kan ta sin början. Styrelsen har därför beslutat att egendom som efter den 11 september förvaras i mastskjulet i strid med gällande ordningsregler kommer att i enlighet med samma regler bortforslas på ägarens risk och bekostnad

Om du inte är medlem och förvarar mast eller annan egendom i mastskjulet, är det hög tid att själv ta hand om egendomen. Samma sak gäller för dig som är medlem och som förvarar något i mastskjulet som inte får förvaras där. Senast den 11 september...

Styrelsen

Kölbåtsseglingar 2020

Nytt för i år är onsdagsseglingarna, där vi startar vid valfri tidpunkt efter kl. 18.30, seglar mellan fasta sjömärken och går i mål senast kl. 20.00. Varje båt väljer själv bana och det gäller att segla så långt som möjligt. Den båt som under säsongen seglat längst distans vinner ära och pris. Enkla seglingsföreskrifter finns i klubbhuset och efter seglingarna grillar vi medhavd korv.

Kappseglingarna kommer liksom tidigare år att beräknas enligt SRS för att olika båttyper ska kunna jämföras med varandra på ett rättvist sätt. Nästan alla båttyper har ett eget SRS-tal. Vilket SRS-tal just din båttyp har hittar du på https://matbrev.svensksegling.se/Home/BoatList. Om minst fyra båtar av samma båttyp deltar, bildar dessa båtar entypsklass.   


  Kappseglingssektionen

Jollekappsegling den 29 augusti

Alla gröna optimistseglare inbjuds till Öresunds-Race i Ystad den 29 augusti. Inbjudan hittar du här. 

 

Navigationskurs i september!

Den 3 september startar Sjövärnskåren en navigationskurs. Det kan även starta en kurs för sjöbefäl klass 8. Kontakta Tommy Nilsson för mer information och anmälan, 0705-486 001.

 

Årsmöte i september

Liksom mycket annat i vår omvärld ställdes årets ordinarie årsmöte i mars in på grund av rådande pandemi. Styrelsen, som tror och hoppas att smittorisken ska minska framöver, har nu beslutat att försenat ordinarie årsmöte ska hållas i klubbhuset lördagen den 19 september 2020 kl. 15.00. Kallelse kommer att ske i enlighet med stadgarna. Skulle årsmötet återigen behöva ställas in, kommer medlemmarna att informeras om detta. 

Styrelsen

Ormen Friske 22/8

Respitsegling där långsammast båt startar först. Rorsmansträff 9.30 i YSS Klubbhus och start 10.30. Prisutdelning efter segling. 

På kvällen 18.00 är det Kräftskiva i klubbhuset. Var och en tar med vad den vill äta och dricka.

Hjärtligt välkomna till segling och fest önskar Kappseglingsektionen!

 

Jolleseglarskolan

Nedsatt kursavgift

Årets jolleseglarskola har nu startat och den första kursen för nybörjare pågår för fullt. YSS hoppas att de flesta av sommarens kursdeltagare, helst alla, blir så bitna av segling att de vill fortsätta i klubben.

Kursavgiften är liksom tidigare år 1 800 kr/deltagare och kurs, förutom årets medlemsavgift i YSS (200 kr). För att locka så många kursdeltagare som möjligt att fortsätta i jolleseglarskolan har beslutats att sätta ned kursavgiften för en andra och följande kurser samma år till 1 200 kr/deltagare och kurs. Den sammanlagda kursavgiften för två kurser blir därmed 3 000 kr (1 800 + 1 200) och för tre kurser 4 200 kr (1 800 + 1 200 + 1 200).

Styrelsen och Ungdomssektionen

 Lär dig segla i sommar

YSS anordnar liksom tidigare år jolleseglarskola för ungdomar mellan 8 och 15 år som kan simma 200 meter. Under en kurs för nybörjare lär du dig grunderna i segling och att hantera en Optimistjolle. Du kommer garanterat att få uppleva en spännande och rolig vecka!

Efter genomgången kurs för nybörjare – hos YSS eller på annat håll – är du välkommen att delta i kurs för fortsättare, där du utvecklar dina seglingskunskaper och även kan prova på att segla de lite större enmansjollarna Open Bic och E-jolle och tvåmansjollarna RS Feva och Triss-jolle.   

Se närmare under fliken Jolleseglarskolan.

Ungdomssektionen 

 Den 26/6 är det dags!

YSS första Kubbturnering med mixade lag drabbar samman. 

18.30 är grillarna upptända så man kan grilla och njuta av egen medhavd mat och dryck. Umgås prata lite taktik osv.

 

 

20.00 -20.30 är det dags med att sätta igång Kubbturneringen med direkt utslagning.
Lagindelning och banindelning sköts av fritidskommittén. 
Till sist har vi ett vinnande lag (mindre pris utlovas).

Gamla som nya medlemmar är välkomna, allt för en gemenskap på YSS⚓
Så boka upp 26/6 18.30 klubbvillan YSS varmt välkomna.


Egen mat och dryck medtages, ingen anmälan krävs och vi hoppas att vädergudarna är med oss. Om det blir för dåligt väder kommer evenemang att skjutas fram så håll koll på Facebook eller här på vår hemsida.

Mvh Fritidskommittén YSS 

 

Välkommen till båtsäsongen 2020

YSS hälsar välkommen till en ny båtsäsong när våren nu äntligen har anlänt. Årets inledning med pandemi har redan inneburit prövningar för oss alla och särskilt för den som tillhör riskgrupperna, men förhoppningsvis också gjort oss en aning ödmjukare inför vad som är viktigt här i livet. Ett otal planerade aktiviteter och tävlingar har fått ställas in och YSS verksamhet har inte undgått pandemins följdverkningar.

YSS tar den uppkomna situationen på allvar och anpassar verksamheten till en mängd nya regler och rekommendationer från statsmakter och överordnade förbund. Styrelsens målsättning är att, med de hänsyn och anpassningar som förhållandena kräver, i största möjliga utsträckning ändå genomföra planerad verksamhet.

Mot bakgrund av rådande situation har styrelsen beslutat att ställa in årsmötet, som var tänkt att hållas den 28 mars, och även Laser Grand Prix i Ystad den 2-3 maj, med bortåt 100 jolleseglare. Årsmöte kommer att hållas så snart förhållandena medger och sittande styrelse och sektionsstyrelser arbetar vidare till dess. Laser GP planeras att anordnas senare under säsongen.

 

Vårprogrammet

Vårens arbetsdag                          Lördagen den 25 april kl. 09.00

Förutom årlig översyn av YSS jollar, följebåtar och övrig utrustning står detta år bl.a. klubbhusets och jollehusets fönster på tur. Företrädesvis utomhus i mindre grupper. Skaffning utlovas. Ingen anmälan.

Säsongsinvigning                         Fredagen den 1 maj kl. 10.00

Säsongen invigs av ordföranden med standerthissning vid klubbhuset. Enklare förplägnad, detta år utomhus. Ingen anmälan.

Programmet, som anpassats efter rådande förhållanden, kan med hänsyn till omständigheterna komma att ändras med kort varsel.

Glöm inte Jolleseglarskolan        Pågår den 14 juni – den 14 augusti

Anmäl dig, dina barn eller barnbarn i god tid. Se närmare under fliken Jolleseglarskolan.

 

Medlemsavgiften

Det är nu dags att påminna om årets medlemsavgift. Enligt stadgarna ska avgiften vara betald senast den 1 maj.

Betalning sker lämpligen via YSS bankgiro nr 5269-5087. Glöm inte att ange vem avgiften avser.

Styrelsen

 

Årsmötet ställs in!

 

Styrelsen har tidigare kallat medlemmarna i YSS till ordinarie årsmöte i klubbhuset lördagen den 28 mars 2020 kl. 15.00 och inbjudit till efterföljande eftersits med föredrag av Jan Kullenberg. Såväl eftersitsen som föredraget har med hänsyn till rådande smittorisk ställts in, vilket samtliga som anmält sitt deltagande meddelats särskilt.

 

YSS stadgar föreskriver att ordinarie årsmöte ska hållas under februari eller mars månad. Mot bakgrund av de utomordentligt extraordinära omständigheter som landet pga. rådande smittorisk för närvarande befinner sig i har styrelsen i dag den 24 mars 2020, medveten om stadgarnas lydelse, enhälligt beslutat

  • dels att ställa in årsmötet den 28 mars 2020,
  • dels att vid en senare tidpunkt, då smittorisken kan antas ha minskat till en acceptabel nivå, på nytt kalla medlemmarna till ordinarie årsmöte.

Styrelsen hoppas på medlemmarnas förståelse för beslutet.

Styrelsen

 

Hallo städgänget!

Då rådande virus är i farten så tänk på allas bästa att ni kommer utan hosta feber eller liknande covid19 symtom. Om ni har detta råder jag den person att stanna hemma.

För övrigt så är kakan bakad grillkorv hamstrad och ett glatt humör laddat.
Ses och syns imorgon för städning av klubbhuset mm.


Mvh Jonas & Therese

 

Byggstäda klubbvillan!

Nu närmar det sig slutet på den enorma renovering i klubbvillan.

Den 21/3 (ev även den 22/3 om vi inte blir färdiga dagen innan) så behöver vi hjälp av er medlemmar, släkt och vänner att städa klubbvillan.

Alla utrymmen ska städas, all porslin diskas, och all inredning dammtorkas från byggdamm.Gör vi detta tillsammans med start kl 10.00 21/3 så blir allting mycket roligare.

Kaffe kaka ☕